Haberler > BASİSEN’İN XI. OLAĞAN GENEL KURULU
Haber Filtreleme

BASİSEN’İN XI. OLAĞAN GENEL KURULU

D U Y U R U

Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası BASİSEN’in XI. Olağan Genel Kurulu, 6356 sayılı kanun ve Anatüzüğümüz hükümleri uyarınca aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 16 - 17 Şubat 2019 tarihleri arasında Darülaceze Cad. No: 5 Şişli, İstanbul adresinde bulunan "Grand Cevahir Hotel” Balo Salonu’nda yapılacaktır.

16 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 11.00’da başlayacak olan ilk gün toplantısında; gündemimizin seçimler dışındaki maddeleri görüşülüp karara bağlanacak, 17 Şubat 2019 Pazar günü ise saat 09.00-17.00 saatleri arasında yargı gözetiminde seçimler yapılacaktır.

İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı taktirde müteakip toplantılar, 23 – 24 Şubat 2019 tarihleri arasında aynı yer ve saatlerde yapılacaktır.

Sayın delegelerimize ve ilgililere duyurulur.

BANKA-FİNANS VE SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI

BASİSEN

YÖNETİM KURULU

  

XI. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Birinci Gün : (16 Şubat 2019 Cumartesi - Saat:11.00)

1 - Açılış ve Yoklama,

2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3 - Saygı Duruşu,

4 - Genel Başkanın Açış Konuşması,

5 - Konukların Konuşması,

6 - Yönetim Kurulu Çalışma ve Mali Raporu ile Denetleme Kurulu ve Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi,

7 - Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun İbrası,

8 - Tüzük Tadil Taslağının Görüşmeye Açılması ve Görüşülüp Onaylanması,

9 - XI. Dönem Tahmini Bütçenin Görüşülüp Karara Bağlanması,

10 - Genel Başkan ile Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedek Adayları ve Türk-İş Genel Kurulu Delege Adaylarının Tesbiti,

İkinci Gün : (17 Şubat 2019 Pazar - Saat: 09.00 – 17.00)

11 - Seçimler.< Geri Dön