Haberler > XI. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ TAMAMLANDI

XI. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ TAMAMLANDI

BASİSEN’in XI. Olağan Genel Kurul toplantısı, 16 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 11:00'da İstanbul "Grand Cevahir Hotel”de, Genel Sekreter Cihanser Keskin’in Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı nisabı için gerekli salt çoğunluğun sağlandığını belirten açıklamasıyla başladı.

Gündemin 2. maddesi ve ana tüzüğümüz hükmü gereğince Genel Kurulumuzu yönetecek Divan Başkanlığına; Pevrul KAVLAK, Başkan Yardımcılıklarına; Cahit DEMİRCİ ile Cüneyt Hasan AKARSU, Tutanak Katipliklerine ise; İnci KAYA ile Saadet İpek DEREBAĞ oybirliğiyle seçildiler.

İlk olarak, Türk-İş Konfederasyonu Genel Sekreteri ve aynı zamanda Divan Başkanı olan Pevrul Kavlak söz alarak, BASİSEN Sendikasının Konfederasyon içindeki saygın konumu ve önemine değinerek Sendikamız Genel Kuruluna, Türk-İş adına sevgi ve selamlarını ilettikten sonra yaptığı konuşmada, Türkiye’deki sendikal hareket ile çalışanların sorunları hakkında bilgiler vererek örgütlülüğün önemine değindi. Saygı duruşunu müteakip istiklal marşının tamamlanmasından sonra Gündemin 4. maddesine geçildi. Divan Başkanı, BASİSEN Sendikası Genel Başkanı Metin TİRYAKİOĞLU'nu açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Metin Tiryakioğlu konuşmasında özetle, Küreselleşmenin gelir dağılımı ve adaletini bozarak zengini daha zengin, fakiri daha da fakir yaptığını belirterek, Türkiye ve Dünyadaki banka, finans ve sigorta sektörlerinin sorunlarına değindi. Özellikle bankacılık ve sigortacılık sektöründeki sendikalı işletme sayısının azlığına dikkat çeken Genel Başkanımız, belli bir küçülme trendine giren işkolumuzda bilhassa bankacılıkta yabancı sermayenin payı ile birlikte rekabetin artması çalışanları hedef baskısı ve mobbing uygulamalarıyla baş başa bırakmıştır dedi. Bu çerçevede sorunların çözümü konusunda örgütlülüğün önemi ve işçilerin örgütlenmelerinin gerekliliğine dikkat çekti. Metin Tiryakioğlu'nun kapsamlı açış konuşmasını tamamlamasının ardından Genel Kurula katılan konukların konuşmasına geçildi.

Konuklar arasında bulunan ve aynı zamanda Basisen Sendikasının üyesi bulunduğu uluslararası kuruluş UNI Küresel Sendika Finans Sektör Yöneticisi Angelo Di Cristo söz aldı ve UNI’nin yapısı, üye sayısı ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdikten sonra UNI ve BASİSEN ilişiklere ile uluslararsı sendikal dayanışmanın önemine değindi.

Daha sonra sırasıyla T.İş Bankası A.Ş. İdare Meclisi Başkanı Ersin Özince, T.İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Kırman ve son olarak Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp söz alarak; işletmeler tarafından, çalışanlar ve kamu yararı için sürdürülebilir politikalar izlenmesinin önemi hakkında yaptıkları konuşmalarında ayrıca Basisen Sendikasının sektördeki önemini de belirterek, Basisen Sendikası XI. Olağan Genel Kuruluna başarılar dilediler.

Konukların konuşmalarını tamamlanmasının ardından Genel Başkan Metin Tiryakioğlu, tekrar söz alarak, konuşmacılara ve tüm konuklara bir kez daha teşekkür etti.

Birinci oturumun sonunda verilen aranın ardından işleri sebebiyle Pevrul Kavlak’ın Genel Kurul toplantısından ayrılması nedeniyle öğleden sonra Divan başkan yardımcılarından Cahit Demirci tarafından ikinci oturum açıldı ve Genel Kurul Toplantısına ve gündem maddelerinin görüşülmesine, kaldığı yerden devam edileceğini belirtmesiyle gündemin diğer maddelerine geçildi.

Gündem gereği Denetleme Kurulu Başkanı Birol Açıkgöz tarafından Denetleme Kurulu Raporu okunarak müzakereye açıldı. Genel Mali Sekreter Canan Çevikbaş tarafından da Hesap Durumu, Bilanço Gelir Gider Tabloları ile Yeminli Mali Müşavir Raporu okunarak müzakereye açıldı. Daha sonra da Tüzük Tadil Taslağı maddeleri Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Temel Ünlü tarafından tek tek okunarak Divan Başkanlığı tarafından oylamaya sunuldu. Tüzük tadil maddelerini görüşülerek Genel Kurulk Delegeleri tarafından oybirliği ile kabul edildi. Yeniden kürsüye gelen Genel Mali Sekreterimiz Canan Çevikbaş tarafından okunan 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin Sendikamız tahmini bütçeleri delegelerimizce oybirliğiyle kabul edildi.

BASİSEN Genel Kurul’una, "teşekkür plaketleri”nin verilmesi, Divan Başkan Yardımcısı Cahit Demirci ile Genel Başkanımız Metin Tiryakioğlu’nun kapanış konuşmasını ardından ertesi gün (17 Şubat 2019) seçim yapılmak üzere ara verildi.

17 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen seçimler sonucunda Sayın Metin Tiryakioğlu yeniden Genel başkanlık görevine seçilirken;Genel Merkez Yönetim; Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri aşağıdaki şekilde oluştu.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Metin Tiryakioğlu(Genel Başkan)

Cüneyt Akarsu (Genel Sekreter)

Canan Çevikbaş(Genel Mali Sekreter)

Temel Ünlü(Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri)

Etem Ağdaş (Genel Toplu İş Sözleşmesi Sekreteri)

GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU

M. Levent Sezer (Başkan)

Uğur Esen (Üye)

Abdullah Çolak (Üye)

GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Şebnem Aydın (Başkan)

Fatoş Savaş Acar (Başkan Yardımcısı)

Sibel Zeytinciler (Raportör)

Selda Takmaz (Üye)

Serbil Yılmazer (Üye)

BASİSEN Genel Merkez Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyelerine görevlerinde başarılar dileriz…

 


< Geri Dön