GENEL MERKEZ GENEL KURULU HAKKINDA DUYURU

Banka-Sigorta İşçileri Sendikası BASİSEN’in X. Olağan Genel Kurulu, 21-22 Şubat 2015 tarihleri arasında, 6356 sayılı kanun ve anatüzüğümüz hükümleri uyarınca aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere İstanbul, Darülaceze Cad. No: 9 Şişli, adresinde bulunan "Grand Cevahir Hotel”in I Nolu Balo Salonu’nda yapılacaktır.

21 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 11.00’da başlayacak olan ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantı 28 Şubat-01 Mart 2015 tarihleri arasında aynı yer ve saatlerde yapılacaktır.

Sayın delegelerimize ve ilgililere duyurulur.


BANKA-SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI

BASİSEN

YÖNETİM KURULU


X. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Birinci Gün : (21 Şubat 2015 Cumartesi - Saat:11.00)

1 - Açılış ve Yoklama,

2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3 - Saygı Duruşu,

4 - Genel Başkanın Açış Konuşması,

5 - Konukların Konuşması,

6 - Yönetim Kurulu Çalışma ve Mali Raporu ile Denetleme Kurulu ve Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi,

7 - Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun İbrası,

8 - Tüzük Tadil Taslağının Görüşmeye Açılması ve Görüşülüp Onaylanması,

9 - X. Dönem Tahmini Bütçenin Görüşülüp Karara Bağlanması,

10 - Genel Başkan ile Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedek Adayları ve Türk-İş Genel Kurulu Delege Adaylarının Tesbiti,


İkinci Gün : (22 Şubat 2015 Pazar - Saat: 09.00 - 17.00)

11 - Seçimler.