Başkanın Mesajı 31.12.2014

Sevgili Basisenliler,


Yeni bir yıla girerken, ülkemizde önemli gelişmeler yaşanıyor. Ekonomide, piyasalardaki olumsuz gelişmeler varlıklarımızın ve kurlardaki hızlı yükseliş paramızın değer kaybını artırırken, dış ticaret dengesindeki bozulmayla birlikte ekonomide yaşanan sorunlar daha da ağırlaşıyor.

Son günlerde yaşanan olumsuzluklar ile yargı emriyle polisin başlattığı operasyon sonucu ortaya atılan rüşvet, kara para iddiaları siyasal istikrarsızlık ve belirsizlikleri artırıyor. Siyasal alanda oluşan bu durum yaklaşan yerel seçimler ve ardından gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerini belirleyecek ve gelecekte siyasi yapıyı yeniden dizayn edecek potansiyeller taşıyor.

Sosyal alanda ise, hem demokratik açılım ve sonrasındaki gelişmeler, hem de 17 Aralık operasyonunun ardından yaşanan olaylar, toplumsal kutuplaşmayı ve çekişmeleri artırıyor.

Böylesi bir tablo içerisinde ülkemizin temel sorunları arka plana itilmiş izlenimi veriyor. Oysa geniş halk yığınları ve emekçiler için ağırlaşan yaşam koşulları ile gelir dağılımının çarpıklığı gibi sorunlar can alıcı olma özelliğini korumaktadır. Siyasal alanda ortaya çıkan toz duman, çalışanların yaşadıkları sorunların varlığını örtmemelidir. Her şeyden önce resmi istatistiklere göre işsizlik oranı yüzde ona yaklaşmıştır. Dolayısıyla başta gençlerimiz olmak üzere insanlarımız geleceğe güvenle bakamamaktadır. Ayrıca zaten yetersiz olan sendikal örgütlülüğün önü yeni yasalarla açılmadığı gibi sendika özgürlüğüne aykırı bazı düzenlemelerle daha fazla kapatılmıştır.

Sevgili Basisenliler,

Tüm olumsuzluklara karşın, 2013 yılına dair söyleyebileceğimiz bazı olumlu şeyler de var. BASİSEN açısından baktığımızda 2013, toplu iş sözleşmelerimizi başarıyla sonuçlandırdığımız ve sendikal faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yıl olmuştur. Bundan da önemlisi, yıllardır bankacılık kesiminde fazla çalışmalar, yıllık izinler, çalışma koşullarının ağırlaşması ve kuralsız çalıştırma konularına ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde ısrarlı girişimlerimizin sonuç almasıdır. Daha açık bir ifade ile 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu bünyesindeki iş müfettişlerince, bankalarda "işin yürütümü” açısından yaygın denetlemelerin başlamasıdır.

Sendikamız işkolumuz çalışanlarının sorunlarının çözümü için yıllardır mücadele etmektedir: Cumartesi çalışmasına karşı 1990’lı yıllarda yürüttüğümüz başarılı kampanyamız ve gazete ilanları ile "hedef baskısı” sorununun kamuoyunda görünür olmasını sağlamaya yönelik girişimlerimiz, bu konudaki çalışmalarımızın sadece bir kısmını oluşturmaktadır.

Sendikamız bunların yanında, banka çalışanlarının yaşadığı sorunları örgütlü olduğumuz işletmelerin işverenleri ile "sosyal diyalog” çerçevesinde sürekli ele almış, ayrıca konuyla alakalı tüm resmi kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Bu bağlamda, Başbakanlığa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili bakanlıklara ve BDDK’ya banka çalışanlarının sorunları dile getirip, çözümler öneren mektuplar yazılmıştır.

Sevgili Basisenliler,

BASİSEN Genel Başkanı olarak şahsım, bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu ile görüşmeler yaptım ve Başmüfettişlere yıllık izinler, mesai saatleri, fazla çalışmalar, öğle dinlenmesi ve hafta tatilleri konusunda yaşanan sorunlar ile çalışanların sendikamıza ilettikleri şikâyet mektubu, mail ve mesajları hakkında bilgiler verdim.

Sonuçta; Sendikamızın bu girişmeleri ile kamuoyu baskısı ve Bakanlığa iletilen şikâyet mektupları, bankacılık sektöründe İş Teftiş Kurulu’nun denetimlerini başlatmıştır.

BASİSEN, Banka, finans ve sigorta çalışanlarının sorunlarının farkındadır. Bu sorunların bir kısmı sisteme ilişkin sorunlardır. Yani uluslararası bankacılık sisteminin yaşadığı krize, bankacılık anlayışına, genel olarak örgütsüzlüğe ve yaşanan acımasız rekabete bağlıdır; çözüm için belli bir zamana ihtiyaç vardır.

Buna karşılık, sorunların bir kısmı mevcut yapı içerisinde çözülecek niteliktedir ve Sendikamız çözümü için; etkin bir sosyal diyalog mekanizmasıyla, toplu pazarlık düzeni ve teşmil mekanizmasının işletilmesinin yeterli olacağına inanmaktadır. Ve BASİSEN bunun için çalışmaktadır.

Bu düşüncelerle, geleceğe güvenle bakıp, barış ve huzur içinde yaşayacağımız bir ülke ve dünya dileğiyle, siz değerli üyelerimiz ve ailelerinizin, tüm banka, finans ve sigorta çalışanlarının ve ulusumuzun yeni yılını içtenlikle kutlar, saygılarımı sunarım.

Metin TİRYAKİOĞLU

BASİSEN Genel Başkanı

31.12.2013