SENDİKAMIZIN 2019 YILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMALARI

 

Süresi sona erdiği için 2019 yılında yenilenecek olan Toplu İş Sözleşmeleri çalışmalarına Sendikamızca başlanmıştır. Bu çerçevede Sendikamızın Genel Sekreterliği ve Genel Toplu İş Sözleşmesi Sekreterliği tarafından bazı işletmelerde gerekli hazırlık çalışmaları titiz bir şekilde sürdürülürken, diğer taraftan bazı işletmelerde de görüşmelere devam edilmektedir.

Toplu İş Sözleşmesi Çalışmaları kapsamında 9 Mart 2019 tarihinde Genel Merkezimizde toplanan Danışma Kurulumuz; üyelerimize gönderilen "anket formları”nda belirtilen ve işyeri sendika temsilcilerimizle farklı illerde yapılan toplantılarda ortaya çıkan, görüş, öneri ve değerlendirmeleri toplu iş sözleşmesi taslak çalışmalarına ışık tutacak şekilde ele aldı.

Danışma Kurulumuzun açış konuşmasını yapan Genel Başkanımız Metin Tiryakioğlu üyelerimizin işyerlerinde yaşadığı ve hedef baskısından kaynaklanan sorunlar üzerinde durarak, bu konuda örgütlülüğün önemine dikkat çekti. Genel başkanımız, işkolumuzda örgütlü işletmelerin sayısındaki artışla bu sorunun da giderek hafifleyerek, çözüleceğini, bundan dolayı her üyemizin örgütlenme yolunda harcayacağı çabanın aynı zamanda kendi işyerinde yaşamakta olduğu sorunun çözümüne de hizmet edeceğini ifade etti. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nda üyelerimizin ve işyeri sendika temsilcilerimizin desteğiyle iyi bir toplu iş sözleşmesi imzalanacağına olan inancını dile getiren Genel Başkanımız, Danışma Kurulumuzun başarılı sonuçlara vesile olmasını dileyerek konuşmasını bitirdi.

Danışma Kurulu ardından toplanan; BASİSEN Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile 11 Şube Başkanından oluşan Başkanlar Kurulumuz, Danışma Kurulunda ortaya çıkan görüşleri dikkatlice ele alırken, daha sonra toplanan Genel Merkez Yönetim Kurulumuz da bu değerlendirmeler ışığında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Toplu İş Sözleşmesi Taslak Metnini oluşturdu.

Sendikamız, ekonomimizin ve sektörümüzün durumunu göz önünde tutup, işletmenin koşullarını dikkate alarak, üyelerimizin çıkarını gözetecek en uygun şekilde toplu iş sözleşmesi akdetmeye çalışmaktadır. Toplu iş sözleşmesi çalışmalarımız, Genel Başkanımız liderliğinde Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yürütülmekte ve bu sürecin her safhası ilgili işletmelerdeki işyeri sendika temsilcilerimiz aracılığı ile üyelerimize duyurulmakta ve ayrıca üyelerimizin katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Sendikamızın 2019 yılı toplu iş sözleşmesi takvimi aşağıda görülmektedir.

DÖNEMİ

İŞLETME

YÜRÜRLÜK SÜRESİ

SÖZLEŞMENİN DURUMU

XVIII.

MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş.

01.01.2019-31.12.2020

Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

XVIII.

ARAP-TÜRK BANKASI A.Ş.

01.03.2019-28.02.2021

Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

VI.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

01.01.2019-31.12.2020

Görüşmeler devam ediyor

XVIII.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

01.04.2019-31.03.2021

Hazırlıklar devam ediyor